Dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w działania zmierzające do wyłonienia najciekawszych pomysłów na zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego gminy Swarzędz na 2023 rok. Rada Sołecka opracowała i złożyła 2 projekty do Budżetu Obywatelskiego gminy Swarzędz na 2023 rok.

Projekty dla Paczkowa:

  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sokolnickiej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich z oświetleniem – projekt główny do 1 mln zł
  • Budowa oświetlenia w ul. Falistej w Paczkowie – projekt lokalny do 100 tys. zł

Oczywiście mamy nadzieję, że nasze propozycje przejdą bezbłędnie proces weryfikacyjny i już niedługo będziemy mogli na nie zagłosować. Każdy z projektów został złożony w innej kategorii, dlatego głosowanie na nie się nie będzie się wykluczało 🙂 Ogłoszenie projektów, które przeszły weryfikację nastąpi najpóźniej 1 lipca. Głosowanie rozpocznie się 20 lipca 2022 roku i zakończy się 7 września 2022 roku.

Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa