Z relacji Radnego Ryszarda Dyzmy podczas Zebrania Wiejskiego, które odbyło się 28 sierpnia 2020 roku otrzymaliśmy informacje:

  • Droga serwisowa po północnej stronie drogi krajowej 92. UMiG Swarzędz zleciła projekty podziałów nieruchomości dla rozbudowy drogi, co jest niezbędne aby uzyskać z RID dokumentacji technicznej uzgodnionej z GDDKiA. Zadanie to podzielono na 2 etapy: pierwszy z nich od tzw. kolorowego wiaduktu (Jasin) do skrzyżowania Łowęcin (przy firmie Elmex), drugi etap od skrzyżowania Łowęcin (przy firmie Elmex) do Paczkowa (kolor fioletowy). Etap drugi ma wykonywać prywatny inwestor.
  • Wschodnia Obwodnica Poznania (zaznaczone na zielono) – prace przy Wschodniej Obwodnicy Poznania są na etapie uzyskiwania Decyzji Środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

    info: kolorem zielonym zaznaczony jest fragment wspomnianej obwodnicy w proponowanym wariancie III – jak widać po północnej stronie DK92 są już podzielone działki
  • Na jakim etapie jest sprawa kontrowersyjnej hali (zaznaczona granatowym owalem) w zachodnim krańcu Paczkowa (po północnej stronie DK92)? Hala może powstać wyłącznie jeśli prywatny inwestor wybuduje drogę serwisową – etap 2 (informacja wyżej). Obsługa komunikacyjna ma odbywać się drogą serwisową, bez utrudnień dla dróg lokalnych na terenie sołectwa.