W dniu 13 września o godzinie 18.00 odbyło się zebranie Sołtysa i Rady Sołeckiej w sprawie uchwalenia Funduszu Sołeckiego na 2022 rok. W zebraniu uczestniczył pracownik UMiG Swarzędz Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Pan Mariusz Szrajbrowski, Pani Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka oraz wszyscy członkowie Rady Sołeckiej w składzie: Aniela Strzelczyk, Katarzyna Łada Palczewska, Ryszard Dyzma, Krzysztof Kowalski, Tomasz Plenzler, Jacek Bura. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, powodującymi zmianę niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U.z 2020 roku poz.1747), która w art.27 ust.1 przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, ogłoszonego z powodu COVID-19, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego oraz jego zmiany – wynikające z art.5 ust.2 i 7 oraz art.7 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim może wykonywać Rada Sołecka.

Do ostatnich chwil przed zebraniem wpłynęło kilka propozycji od mieszkańców i członków Rady Sołeckiej za co BARDZO dziękujemy:

 • Zakup AED – defibrylatora – 7000 zł
 • Zakup i montaż tymczasowych lamp na ul. Sokolnickiej: skrzyżowania ul. Falista i Altanowa – 20000 zł
 • Zakup i montaż tablicy informacyjnej, gabloty przy węźle przesiadkowym – 1500 zł
 • Organizacja biegu dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 50 m, 100m, 5km i 10km – 7000zł
 • Nasadzenia drzew w sołectwie m.in. przy węźle przesiadkowym w miejscu niedawno wyciętych drzew – 7000 zł
 • Zakup i montaż koszy na psie odchody – 7000 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia ul. Falistej oraz Altanowej – 14000 zł

Po naradach Sołtysa i Rady Sołeckiej, a także po uzyskaniu bezpośredniej odpowiedzi Pana Mariusza Szrajbrowskiego:

 • Tablica informacyjna / gablota przy parkingu na budowanym węźle przesiadkowym zostanie zamontowana bez udziału środków Funduszu Sołeckiego
 • W związku z przebudową układu drogowego przy węźle przesiadkowym i wyciętym drzewostanem zostanie on z pewnością odbudowany (z zasady nie musi to być w tym samym miejscu), lecz na wniosek Rady Sołeckiej nasadzenia te powinny być właśnie na wskazanym terenie. Ze względu na to, że jest to teren w zarządzaniu Powiatu pytanie takie zostanie skierowane do odpowiedniego wydziału.
 • Na początku września br. przez Panią Sołtys został zgłoszony wniosek o montaż kolejnych standardowych koszy na śmieci.
 • W projekcie ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich zostanie uwzględnione oświetlenie na ul. Sokolnickiej – informacja o wynikach BO
 • Do obsługi defibrylatora należy przeszkolić osoby, najlepiej aby taki sprzęt był zamontowany w miejscu najistotniejszym. Najlepszym dla takiego miejscem jest Szkoła.

Sołtys i Rada Sołecka jednogłośnie zagłosowała za zadaniami:

 • Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach sołectwa – 28000 zł
 • Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – 4000 zł
 • Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych – 6000 zł
 • Organizacja półkolonii letnich w Świetlicy Wiejskiej – 2000 zł
 • Zakup wieńca dożynkowego – 300 zł
 • Organizacja seansów Kina Letniego plenerowego – 4000 zł
 • Organizacja zawodów sportowych w ramach Potyczek Rodzinnych (w tym bieg na 50 m,100 m i 5 km) – 10000 zł
 • Zakup i montaż furtki na terenie Świetlicy Wiejskiej – 2000 zł
 • Organizacja Mikołajek – 4118,70 zł

Podczas zebrania Sołtys i Rada Sołecka ponownie zwróciła uwagę na zły stan techniczny słupów energetycznych na terenie sołectwa o czym m.in pisaliśmy tutaj, a także o budowie dodatkowych miejsc parkingowych, o których wspominano m.in. w styczniowym nr Prosto z Ratusza