https://www.facebook.com/paczkowo.miejscowosc/videos/498922120679016/

foto: Joanna Kędziora, Małgorzata Glabas-Gruszka, Jacek Bura, Klub Kobiet Aktywnych
wideo: Tomasz Plenzler