Serdecznie zapraszam na dodatkowe Warsztaty z Elektroniki i Programowania w sobotę 18 listopada od godziny 11:00 do ok. 14:00, które osobiście poprowadzę 🙂

Podczas warsztatów dziecko wraz z rodzicem:

  • zaznajomi się z podstawowymi pojęciami z elektroniki i programowania,
  • będzie budować interaktywne układy elektroniczny (na podstawie płytki rozwojowej Arduino),
  • przygotuje własne programy,
  • będzie programować mikrokontroler i obserwować działanie układu.

Ze względów organizacyjnych konieczne są ZAPISY (zostało kilka wolnych miejsc) telefonicznie po godz. 16:00 – 504 512 779 – Jacek Bura

Zajęcia bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Warsztaty organizowane są z Funduszu Sołeckiego Paczkowa w ramach zadania pt.: “Organizacja Cyklu Warsztatów Świetlicowych”. W ramach funduszu zakupiono niezbędne zestawy Arduino.

Organizator: Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa / Jacek Bura; Sponsor: Swarzędz;


Arduino IDE 2.2.1 https://www.arduino.cc/en/software