W związku z rozpoczynającymi się pracami związanymi z budową po stronie wschodniej chodnika na ul. Średzkiej w Paczkowie, w dniu 23.11.2020 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na czas budowy. Będzie ona polegała na przewężeniu jezdni ul. Średzkiej po stronie wschodniej na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Ogrodowej i wprowadzeniu podczas realizacji robót w ciągu dnia tymczasowej sygnalizacji świetlnej tzw. wahadłowej. Na tym odcinku zostaną również wprowadzone ograniczenia prędkości przejazdu do 30 km/h. Na noc Wykonawca deklaruje, iż przewężenie będzie występowało tylko miejscowo bez konieczności ustawiania tymczasowej sygnalizacji świetlnej.

źródło: FB UMiG Swarzędz