Wczorajszego dnia odbyło się Spotkanie Wiejskie zwołane na wniosek Pani Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka, które miało na celu przesunięcie części celowych środków Funduszu Sołeckiego na zadanie: “Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy WIejskiej”. Na spotkanie przybyło ponad 60 mieszkańców, Rada Sołecka, a także na zaproszenie Pana Radnego Ryszard Dyzma, Pan Burmistrz Marian Szkudlarek, Pierwszy Zastępca Pan Grzegorz Taterka i Pan Mariusz Szrajbrowski. Głosowanie odbyło się w II terminie i przeważającą większością głosów wniosek został przyjęty. Efektem zgodnego głosowania mieszkańców w tym roku uda zrealizować się: budowa wiaty – biesiadnika, utwardzenie terenu (kostka brukowa) i budowa grilla. Dzięki pomocy i doświadczeniu Pana Mariusz Szrajbrowski,wniosek uwzględnił wszystkie potrzeby jakie zaproponowała Pani Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka 🙂))
Na spotkaniu Pan Burmistrz Marian Szkudlarek w skrócie przedstawił informacje o zbliżających się inwestycjach na terenie Paczkowa, a także zachęcał mieszkańców do poparcia Niskoemisyjnego Projektu Mobilności Miejskiej (pisaliśmy o tym: https://www.facebook.com/paczkowo.miejscowosc/posts/1463494593712367). Wniosek ten zakłada: Modernizację ulicy średzkiej (w tym chodniki) od drogi krajowej 92 do przejazdu kolejowego, Budowę parkingu Park&Ride i Bike&Ride na tyłach dworca kolejowego. Deklaracja poparcia: http://swarzedz.pl/?/REFERAT_PROMOC?/Deklaracja_poparcia.pdf
Projekt ten jest częścią dużego projektu dot. kolei metropolitalnej -> http://www.kolej.metropoliapoznan.pl
Podczas spotkania Pan Burmistrz wraz z Pierwszym Zastępcą odpowiadał na pytania mieszkańców. W przeważającej większości sprawy dot. równania dróg i budowy kanalizacji sanitarnej.
W kuluarach odbyły się rozmowy na temat przyszłorocznego Funduszu Sołeckiego. Już niedługo przedstawimy pomysł Pani Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka i Rady Sołeckiej 🙂