Dziś 1 lipca ogłoszono projekty, na które będą mogli Państwo głosować od 20 lipca do 7 września 2022 roku.

W tym roku zgłoszono 30 projektów:

  • 7 w kategorii: projekt główny,
  • 9 w kategorii: projekt lokalny,
  • 14 w kategorii projekt dodatkowy.

Komisja oceniająca propozycje wnioskowanych projektów pozytywnie zaopiniowała 21 z nich.

Pozytywną ocenę Komisji uzyskały wszystkie zgłoszone przez Sołtysa i Radę Sołecką Paczkowa projekty 🙂

Projekty dla Paczkowa:

  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sokolnickiej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich z oświetleniem – projekt główny do 1 mln zł (w poprzedniej edycji BO głosowaliśmy i wygraliśmy projekt pt. “Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem”).
  • Budowa oświetlenia w ul. Falistej w Paczkowie – projekt lokalny do 100 tys. zł

Szczegółowe informacje dotyczące projektów poddanych pod głosowanie można znaleźć pod linkiem: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/

Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 20 lipca do 7 września 2022 roku na stronie internetowej: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/ Do głosowania nie jest wymagana rejestracja konta.