O potrzebie ustawienia w Paczkowie radarowych wyświetlaczy prędkości mówiliśmy już dawno temu. Niestety cały czas nasila się ruch samochodowy m.in. w związku z rozwojem samego Paczkowa, ale także okolicznych miejscowości, dla których główne paczkowskie drogi są jedyną sensowną drogą dojazdu do swoich domostw, czy pracy. Przebiegająca droga powiatowa z północy o numerze 2437P na południe o numerze 2439P została wytypowana do ustawienia wspomnianych wyświetlaczy. Na pismo skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu otrzymaliśmy pozytywną opinię dotyczącą wstępnego umiejscowienia wspomnianych radarowych wyświetlaczy. Na ostatnim zebraniu Rady Sołeckiej wyznaczyliśmy umiejscowienie wyświetlaczy. W następnej kolejności UMiG Swarzędz przygotuje projekt i zgodnie z pismem ZDP przekaże go do opiniowania. Środki na budowę wyświetlaczy są zapewnione zgodnie z przegłosowanym Funduszem Sołeckim na 2022 rok.

Zgłaszamy propozycje 2-ch miejsc usytuowania Radarowych Wyświetlaczy Prędkości w miejscowości Paczkowo 62-021 w lokalizacjach:
1. Ulica Średzka na wysokości działki geodezyjnej 365/1 bliżej działki geod. 366/1. Wyświetlacz skierowany powinien być w stronę południową w kierunku miejscowości Siekierki Wielkie tj. dla samochodów nadjeżdżających z Siekierek Wielkich.
2. Ulica Sarbinowska na wysokości działki działki geod. 7/2 bliżej działki geod. 7/1. Wyświetlacz skierowany powinien być w stronę północną w kierunku miejscowości Sarbinowo tj. dla samochodów nadjeżdżających z Sarbinowa.