Otrzymaliśmy informację od Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej Urządu Miasta i Gminy w Swarzędzu Pana Piotra Nawrockiego o jesiennym równaniu dróg, poniżej szczegóły:

Aktualnie rozpoczęło się jesienne równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy. Prace na terenie Paczkowa powinny rozpocząć się w przyszłym tygodniu (taki jest plan przy założeniu, że nie będzie nawalnych lub długotrwałych opadów deszczu, które spowodują konieczność czasowego zawieszenia robót). Wykonawca skontaktuje się z p. Sołtys bezpośrednio przed wejściem w teren. Z poważaniem, Piotr Nawrocki