Z informacji uzyskanych od Radnego Ryszarda Dyzmy dowiedzieć się możemy, że budowa kanalizacji w ulicach: Folwarczna, Nad Koplą, Parkowa, Zagrodnicza, Budowlana, Sokolnicka, Altanowa, Kamykowa i Betonowa zakończy się w czerwcu a oddanie do eksploatacji nastąpi nie wcześniej niż koniec września 2021 r. Stan zaawansowania robót 55% na dzień dzisiejszy.