Skrzynki pocztowe przy ul. Wiosennej

W tym tygodniu Zagład Gospodarki Komunalnej wykonał utwardzenie przy skrzynkach pocztowych przy ul. Szkolnej, Wiosennej i Średzkiej.

Na ostatnim Zebraniu Wiejskim został zgłoszony projekt utwardzenia podejścia do skrzynek przy ul. Wiosennej, które zostanie wykonane w 2020 roku. Utwardzenie wokół skrzynek pocztowych przy ul. Szkolnej zostanie wykonane wraz z chodnikiem jaki jest planowany w ul. Szkolnej.