Sołtys Wsi Paczkowo zaprasza mieszkańców Paczkowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 5 czerwca 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Szkolnej 14.

Przedmiotem zabrania będzie zmiana zadań przyjętych do realizacji z Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.